Gråhägrar vid Råstasjön 2010

Hägrar som Hägrar

Gråhägrar vid Råstasjön 2010 en gråmulen dag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Göran Forsberg