Gråhägrar vid Råstasjön 2010

Hägrar som Hägrar

Gråhägrar vid Råstasjön 2010 en gråmulen dag

Göran Forsberg