Min krysslista
Totalt:
307 arter
 
Knölsvan Kustsnäppa Sidensvans
Mindre sångsvan Sandlöpare Strömstare
Sångsvan Småsnäppa Gärdsmyg
Sädgås Mosnäppa Järnsparv
Spetsbergsgås Tuvsnäppa Rödhake
Bläsgås Spovsnäppa Näktergal
Fjällgås Skärsnäppa Blåhake
Grågås Kärrsnäppa Svart rödstjärt
Kanadagås Myrsnäppa Rödstjärt
Vitkindad gås Prärielöpare Buskskvätta
Prutgås Brushane Svarthakad buskskvätta
Rödhalsad gås Dvärgbeckasin Stenskvätta
Nilgås Enkelbeckasin Medelhavsstenskvätta
Gravand Dubbelbeckasin Ökenstenskvätta
Bläsand Större beckasinsnäppa Ringtrast
Snatterand Morkulla Koltrast
Kricka Rödspov Taigatrast
Amerikansk kricka Myrspov Björktrast
Gräsand Småspov Taltrast
Stjärtand Storspov Rödvingetrast
Årta Svartsnäppa Dubbeltrast
Skedand Rödbena Gräshoppsångare
Brunand Dammsnäppa Flodsångare
Vigg Gluttsnäppa Vassångare
Bergand Skogssnäppa Sävsångare
Ejder Grönbena Busksångare
Alförrädare Drillsnäppa Kärrsångare
Alfågel Roskarl Rörsångare
Sjöorre Smalnäbbad simsnäppa Trastsångare
Svärta Kustlabb Härmsångare
Knipa Fjällabb Höksångare
Salskrake Storlabb Ärtsångare
Småskrake Svarthuvad mås Törnsångare
Storskrake Dvärgmås Trädgårdssångare
Amerikansk kopparand Tärnmås Svarthätta
Järpe Skrattmås Nordsångare
Dalripa Fiskmås Taigasångare
Fjällripa Silltrut Brunsångare
Orre Gråtrut Grönsångare
Tjäder Medelhavstrut Gransångare
Rapphöna Kaspisk trut Lövsångare
Vaktel Vitvingad trut Kungsfågel
Fasan Havstrut Grå flugsnappare
Smålom Tretåig mås Mindre flugsnappare
Storlom Skräntärna Halsbandsflugsnappare
Svartnäbbad islom Kentsk tärna Svartvit flugsnappare
Vitnäbbad islom Fisktärna Skäggmes
Smådopping Silvertärna Stjärtmes
Skäggdopping Småtärna Entita
Gråhakedopping Svarttärna Talltita
Svarthakedopping Sillgrissla Lappmes
Svarthalsad dopping Tordmule Tofsmes
Havssula Tobisgrissla Svartmes
Storskarv Alkekung Blåmes
Rördrom Tamduva Talgoxe
Ägretthäger Skogsduva Nötväcka
Gråhäger Ringduva Trädkrypare
Vit stork Turkduva Trädgårdsträdkrypare
Bronsibis Turturduva Pungmes
Bivråk Gök Sommargylling
Brun glada Berguv Törnskata
Röd glada Hökuggla Svartpannad törnskata
Havsörn Sparvuggla Varfågel
Ormörn Kattuggla Nötskrika
Brun kärrhök Slaguggla Lavskrika
Blå kärrhök Lappuggla Skata
Stäpphök Hornuggla Nötkråka
Ängshök Jorduggla Kaja
Duvhök Pärluggla Råka
Sparvhök Nattskärra Kråka
Ormvråk Tornseglare Korp
Fjällvråk Kungsfiskare Stare
Stäppörn Biätare Gråsparv
Kungsörn Härfågel Pilfink
Fiskgjuse Göktyta Bofink
Tornfalk Gråspett Bergfink
Aftonfalk Gröngöling Gulhämpling
Stenfalk Spillkråka Grönfink
Lärkfalk Större hackspett Steglits
Jaktfalk Mindre hackspett Grönsiska
Pilgrimsfalk Tretåig hackspett Hämpling
Vattenrall Trädlärka Vinterhämpling
Småfläckig sumphöna Sånglärka Gråsiska
Dvärgsumphöna Berglärka Snösiska
Kornknarr Backsvala Mindre korsnäbb
Rörhöna Klippsvala Större korsnäbb
Sothöna Ladusvala Rosenfink
Trana Rostgumpsvala Tallbit
Strandskata Hussvala Domherre
Styltlöpare Fältpiplärka Stenknäck
Skärfläcka Trädpiplärka Lappsparv
Rödvingad vadarsvala Ängspiplärka Snösparv
Mindre strandpipare Rödstrupig piplärka Gulsparv
Större strandpipare Skärpiplärka Ortolansparv
Fjällpipare Gulärla Videsparv
Amerikansk tundrapipare Citronärla Dvärgsparv
Ljungpipare Forsärla Sävsparv
Kustpipare Sädesärla Kornsparv
Tofsvipa Vitögd dykand 296 Amerikansk Bläsand 297
Cettisångare 298 Rödhuvad dykand 299 Tofslärka 300
Rödhuvad Törnskata 301 Vitvingad tärna 302 Häcksparv 303
Svartbent stranpipare 304 Svartvingad vadarsvala 305 Mindre Gulbena 306
Isabellatörnskata 307 Kohäger 308 Toppskarv 309
Stormfågel 310
Praktejder NY! 312
Ringand NY! 313