Nässelfjäril
Fler bilder
 
 
 

Vad vore en sommar utan denna