Kopparödla
 
 
 

Kallas kopparorm, men är en ödla utan ben