Stjärtmes
Fler blider
 
Stjärtmes
 
 

Fotograferat igenom ett fönster vid fågelmatningen