Drillsnäppa
 
 
 

Står och vaktar de små från en sten i älven