Föregåend bild
Alförädare
 
 
 

En nästan utfärgad hane på villovägar