Resan genom tid och rum >>

Väntans perrong >>

Suckarnas dal >>

Frestelsernas berg >>

Mörkrets hjärta >>

Livets cirkus >>

Salong Tomheten >>

Spegelvända världen >>

Tempelplatsen >>

Förlåtelselunden >>

Extranummer >>

 

Map Suckarnas dal Frestelsernas berg Mörkrets hjärta Livets cirkus Salong Tomheten Spegelvända världen Tempelplatsen Förlåtelselunden

Live inspelning från Tibblekyrkan i Täby, år 2000

TEXTER: Kerstin Sjörin
MUSIK: Göran Forsberg
KOREOGRAFI OCH REGI : Maria Lindgren