Föregående bild
Vadehavet
Bildvisningar & föredrag
 

Följande bildvisningar och föredrag kan bokas:

Vadehavet är ett kustområde vid Nordsjön som sträcker sig från Hobukten vid Esbjerg söderut till den holländska staden Den Helder och karaktäriseras av sina specifika tidvattensförhållanden.

Bilderna är från en resa i augusti 2013 till Rundböl där man står med ena foten i Tyskland och den andra i Danmark

Stort antal vadare stannar under flytten höst och vår, men framförallt en
övervintringslokal.


Skedstorkar var det gott om
Sortsol
"Svart sol"

 
  GOFOR media