Lappugglans rike juni 2010

Jämtland juni 2010

En spännande upplevelse med en hel familj Lappuggla på ett hygge någonstans i Jämtland. Mamma, Pappa och 3 barn!

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Göran Forsberg