Tjäder

Western capercaillie (Tetrao urogallus),
Photographed by
Göran Forsberg
Tjader070311-685b : Höns, Tjäder  tjaderhona0706b : Höns, Tjäder  fjäl070703 054 : Höns, Sommar, Tjäder  fjäl070703 067 : Höns, Sommar, Tjäder 
fjäl070703 522 : Höns, Sommar, Tjäder  fjäl070703 532 : Höns, Sommar, Tjäder  tjader0601 : Höns, Tjäder  fjäl070703 018 : Höns, Sommar, Tjäder 
tjader0712 : Höns, Tjäder  tjader0714 : Höns, Tjäder  tjader0715 : Höns, Tjäder  tjader0716 : Höns, Tjäder 
tjader0718 : Höns, Tjäder  tjader0719 : Höns, Tjäder  tjader0720b : Höns, Tjäder  tjader0721b : Höns, Tjäder 
tjader0723b : Höns, Tjäder  tjader0724b : Höns, Tjäder  Tjader070311-690 : Höns, Tjäder  Tjader070311 644 1 : Höns, Tjäder 
Tjader070311 695 1 : Höns, Tjäder  Tjader070311-304 : Höns, Tjäder  Tjader070311-339 : Höns, Tjäder  Tjader070311-366 : Höns, Tjäder 
Tjader070311-400 : Höns, Tjäder  Tjader070311-516 : Höns, Tjäder  Tjader070311-558 : Höns, Tjäder  Tjader070311-586 : Höns, Tjäder 
Tjader070311-621 : Höns, Tjäder  Tjader070311-663 : Höns, Tjäder  Tjader070311-677 : Höns, Tjäder