Sånglärka

Skylark (Alauda arvensis)
Photographed by
Göran Forsberg
100328 0907 : Sånglärka  110325 0729 : Sånglärka  110604 2881 : Sånglärka, Tättingar  120518 1483 : Sånglärka 
Jordan 132 : Sånglärka, Tättingar  sanglarka0701 : Sånglärka  sanglarka0704 : Sånglärka